Fysiotherapie en Manuele Therapie

fysiotherapie en manuele therapie

Ga met uw blessure naar 10 verschillende (fysiotherapeutisch) specialisten en u krijgt waarschijnlijk drie of vier verschillende diagnoses. Hoe kan dit en waarom zitten we niet vaker op een lijn? In mijn persoonlijke introductie op deze website geef ik al aan dat iedere specialist zoals de huisarts, orthopeed en dus ook een fysiotherapeut of trainer vanuit zijn eigen (beperkte) kennis een kijk heeft op uw klachten.

Het menselijk lichaam zit nu eenmaal zo complex in elkaar dat we nog niet alles kunnen uitleggen, laat staan behandelen en het een ware zoektocht kan zijn om tot een volledige verklaring en acceptabele oplossing te komen. Daarnaast heeft kennis een houdbaarheidsdatum en krijgen we voortdurend nieuwe inzichten door wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de praktijk. Ook kan niet iedere specialist de tijd nemen om uw verhaal aan te horen en zo kennis te nemen van alle mogelijke factoren die kunnen bijdragen aan de klachten, terwijl in diezelfde factoren juist ook vaak de oplossing ligt.

Ik zie het als mijn taak om bij het eerste consult uw (medische) verhaal in kaart te brengen, waar nodig een begrijpelijke uitleg te geven van uw fysieke beperking en oorzaak, om vervolgens vast te stellen of u bij mij aan het juiste adres bent en zo ja, welk behandeltraject de beste is. Mijn behandeltraject is in vergelijking met die van sommige andere fysiotherapeuten kort. Ik behandel resultaatgericht en als dit uitblijft zal dit leiden tot een verandering van de strategie of doorverwijzing, wanneer ik van mening ben dat ik niet de enige ben die u kan helpen.

Tijdens het eerste consult zullen we stilstaan bij de volgende vragen:

  • Wat is een mogelijke verklaring voor uw klachten?
  • Wat zou ik daaraan kunnen veranderen?
  • Wat kunt u verwachten van de behandeling en wat zijn realistische doelstellingen?
  • Hoe kunt u na afronding van het behandeltraject zelf bijdragen aan een (blijvend) herstel dan wel omgaan met een eventueel blijvende beperking?

 

Wat is Manuele Therapie?

Manuele therapie is een specialisatie (master) die na de opleiding Fysiotherapie gevolgd kan worden. De driejarige opleiding tot Manueel therapeut (aan de Vrije Universiteit in Brussel in mijn geval) gaat dieper in op de anatomie en (patho)fysiologie van de mens; hoe ontstaan verscheidene blessures en welke herstelmechanismen gebruikt het lichaam om hiermee om te gaan?

Daarnaast worden uitgebreide onderzoek -en behandeltechnieken aangeleerd, waardoor ook complexere en/of langdurige blessures kunnen worden verholpen. Met name blessures aan de wervelkolom of gewrichten zoals schouders, heupen en knieën kunnen zo effectiever behandeld worden.

Specifieke technieken (manuele therapie in enge zin), vaak kraken of manipulaties genoemd, kunnen worden gebruikt om de beweeglijkheid van gewrichten te verbeteren. De indicatie om een manipulatie uit te voeren is er overigens vaker niet dan wel en de meerwaarde van een manipulatie wordt mijns inziens overschat. Uiteraard kan het in sommige gevallen mooie resultaten geven, maar in die gevallen waarbij de klachten terugkomen of de resultaten tegenvallen hoor ik cliënten te vaak over (lange) behandeltrajecten met een ‘onderhoudsfrequentie’. Werkt iets niet de eerste of tweede keer significant,dan heeft het weinig nut om dit te blijven herhalen.

Naast de fysieke oorzaken van blessures zijn er ook andere herstel belemmerende en herstel bevorderende factoren van invloed op uw (herstel)proces. Denk hierbij aan de invloed van slaapritme of slaapkwaliteit, de gevolgen van aanhoudende negatieve stress, tekort aan bepaalde mineralen of vitamines, gedragsveranderingen (andere manier van sporten of bewegen, dagelijkse oefeningen) etc.

Een goed (bij)geschoolde Manueel therapeut is zich hiervan bewust en besteedt aandacht aan hoe om te gaan met uw blessure, dan wel welke gedragsverandering een toename van de klachten kan voorkomen en weet tevens waar zijn expertise begint en eindigt.

 

 

Wat houdt Mylogenics in?

De kern van de Mylogenics-methode draait om het vermogen van het menselijk lichaam zich aan te passen aan de gevraagde functie. Deze aanpassingen zijn vaak functioneel en wenselijk (denk aan het sterker worden van spieren, het verbeteren van het uithoudingsvermogen, het verwerven van meer lenigheid of souplesse.)

Soms leidt training of eentonige (werk)belasting plotseling tot een blessure. Misschien vrij direct terug te herleiden naar een moment kort geleden, maar soms moeizaam te verklaren en een gevolg van jaren (verkeerde) belasting. Hoe kan het dat je na jaren computerwerk plotseling steeds meer last krijgt van de nek-schouderregio? De computer is niet veel zwaarder geworden… Compensatiestrategieën in je lichaam hebben ervoor gezorgd dat je het lang hebt vol gehouden, maar in de loop van de tijd zie je op bindweefselniveau, waar spieren/pezen/ligamenten/zenuwen etc. uit bestaan, aanpassingen ontstaan die uiteindelijk de belastbaarheid aantasten. Vaak uit zich dit in spierzwakte, spierverkorting, een sensatie van pijn, tintelingen of rek bij het maken van een beweging. De rek of compensatiemogelijkheidis er letterlijk en figuurlijk uit.

Vanuit de theorie en praktijk van Mylogenics vinden we al snel de probleemgebieden waarmee we direct aan de slag gaan. Vaak niet eens op de locatie van uw klachten. De aanpak is ‘hands on’ op een behandelbank, waarbij er vaak direct na een behandeling al een significante (en blijvende) verbetering merkbaar is. Ik zal u een begrijpelijke uitleg en verklaring geven van de klachten en behandeling, want hoe beter u bent geïnformeerd des te beter u ook in staat bent om in uw dagelijkse functioneren goede beslissingen te nemen over hoe het lichaam te belasten. Daarnaast kan ik u een veelvoud aan oefeningen meegeven om de behandeling (blijvend) nog effectiever te maken dan wel klachten preventief te voorkomen.

 

Werkwijze 

U kunt bij mij terecht met of zonder verwijzing van een huisarts of specialist. Ik werk vrij van contracten met verzekeraars, wat betekent dat u zelf de factuur indient bij uw verzekeraar. De behandeling wordt vaak volledig of grotendeels vergoedt.

Mocht u ook bij Fit Zone trainen, dan vindt er een nauwe samenwerking tussen de therapeut, cliënt en trainer plaats zodat het herstel- en trainingsschema goed op elkaar aansluiten.

Mocht u nog meer informatie nodig hebben, bel of mail me dan gerust of loop een keer bij Fit Zone binnen!

Patrick Elenbaas

Mail: patrickelenbaas@gmail.com

Mobiel: 06-24194141