Patrick Elenbaas

fysio- en manueel therapeut

 

De liefde voor sport en bewegen heeft altijd een belangrijke invloed gehad op mijn ontwikkeling. Na de middelbare school koos ik voor de Sportacademie omdat ik daar veel verschillende sporten aangeleerd zou krijgen en als docent kinderen kon enthousiasmeren voor sport. Op de Academie kwam ik voor het eerst in aanraking met vakken als Anatomie en Fysiologie, wat mij een dieper inzicht gaf in hoe wonderlijk het menselijk lichaam in elkaar steekt. Die fascinatie groeide en na een paar jaar lesgeven op een middelbare school was het dan ook een logische keuze om Fysiotherapie te gaan studeren en aansluitend de universitaire studie voor Manuele Therapie in Brussel af te ronden.

Algemeen doel van Fysiotherapie is het creëren van een situatie waarbij het lichaam weer kan herstellen van een blessure. Wanneer u bij mij komt neem ik uitgebreid de tijd om naar uw verhaal te luisteren en alle puzzelstukjes van uw klachten bij elkaar te leggen. Tijdens het eerste consult wordt een plan van aanpak opgesteld en gaan we direct praktisch aan de slag.                  Ik schroom anderzijds ook niet om aan te geven als ik van mening ben dat (manuele) fysiotherapie u niet kan helpen. Indien mogelijk verwijs ik u dan door naar een (medisch) specialist uit mijn uitgebreide netwerk.

Zo zou ik mijn drijfveren als Fysiotherapeut willen omschrijven: wetende dat niemand de volledige wijsheid in pacht heeft om langdurige, ingewikkelde blessures zomaar op te lossen, blijkt vaak na één behandeling duidelijke fysieke vooruitgang te kunnen worden geboekt. Daarnaast heeft de eerste behandeling tot doel een beter begrip van uw eigen klachten en eventuele oorzaken te krijgen. De huisarts of de medisch specialist heeft vaak te weinig tijd om een begrijpelijke uitleg te geven van uw klachten. De ‘missing link’ is misschien teveel gezegd maar ik sla graag de brug tussen datgene wat u aan kennis heeft over uw eigen klachten en wat andere specialisten daar over hebben verteld.

Naast Fysiotherapie en Manuele Therapie is de opleiding Mylogenics sterk van invloed op mijn behandelwijze. Mylogenics kenmerkt zich door onderzoekstechnieken die snel helderheid geven over de oorzaken van uw klachten. De behandeltechnieken hebben een direct positief effect en de behandeling leidt meteen tot meer bewegingsvrijheid van bijvoorbeeld een schouder, of een vermindering van pijnklachten. Het is geen doel op zich, maar een behandeltraject bij mij is zo kort mogelijk. Wanneer een aanpak werkt moet dat direct merkbaar zijn. Is dit niet het geval zullen we de strategie veranderen voor meer resultaat.

Soms moet je een beetje geluk hebben in het leven. Ik heb het getroffen met mijn collega’s van The Fit Zone. Sinds april 2019 ben ik naast mijn baan in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort ook als (manueel) fysiotherapeut verbonden aan The Fit Zone. De personal trainers van The Fit Zone zijn uitzonderlijk in hun vak en eveneens resultaatgericht. Onze overlap van kennis en kunde over het menselijk lichaam, voeding, training en revalidatie zorgt voor een krachtige mix van mogelijkheden voor u om het gewenste resultaat en herstel (snel) te bereiken. We zijn een hecht team en een goede relatie met onze cliënten en elkaar is voor ons essentieel. Ik hoop u bij The Fit Zone te ontmoeten!